Vyznam mien na pismeno ,,M,,

11. listopadu 2009 v 11:00 |  --› Vyznam mien
Magdaléna - pre ne je realizácia cieľov a osobný úspech korením života, je novozákonné ženské meno hebrejského pôvodu a znamená "pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly". Domácka podoba tohto mena je Magda, Magdalénka, Meg, Lenka.
Malvína - je spoločenská, má nie celkom jasný pôvod. Môže mať germánsky pôvod, čo v preklade znamená "priateľka práva", alebo keltský pôvod, čo v preklade znamená "v jasných očiach".
Marcel - je rozvážny, má latinský pôvod a jeho význam je "bojovník". Nositeľov tohto na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme Marcelko, Macko, Maco.
Marcela - je čestná, má latinský pôvod a znamená "malá bojovníčka". Nositeľky toho na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme Marcelka, Macka. Marcely.
Marek - má latinský pôvod a v preklade znie "bojovník". Toto meno patrí na Slovensku medzi pomerne zaužívané.
Margaréta - je krehká, má orientálny pôvod a jeho význam je "perla". Nositeľky tohto nie bežne zaužívaného mena oslovujeme Margarétka a Grétka.
Margita - je agilná, má orientálny pôvod a význam mena je "perla". Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Gitka, Margitka, Margot.
Mária - je súcitná, má hebrejský pôvod a voľný preklad znie "milovaná bohom". V rôznych podobách je meno Mária rozšírené po celom svete a je to jedno z najbežnejších ženských mien. Nositeľky oslovujeme prevažne Maja, Majka, Mia, Mara.
Marián - je inteligentný, má latinský pôvod a jeho význam je "patriaci rímskemu rodu Mariovcov". Nositeľov tohto pomerne obľúbeného mena oslovujeme Maroš, Maroško, Majko.
Marianna - je mravná, pochádza z latinského mena Marianus a v preklade znamená "patriaca rímskemu rodu Mariovcov". Na Slovensku je toto meno zaužívané a jeho nositeľky oslovujeme Marianka, Majka, Maja. Marianny.
Marína - je tvrdohlavá, má latinský pôvod a v preklade znamená "morská". S nositeľkami tohto krstného mena sa v súčasnosti na našom území nestretáme často. Oslovujeme ich väčšinou Marínka, Marí, Marka.
Mário - je vytrvalý, má latinský pôvod a je domácou podobou rímskeho rodového mena Marius, ktoré znamená "muž".
Maroš - je tiež obľúbené a odvodené od mena Martin. Nositeľov oslovujeme najmä Maroško, Majo, Majko. Martinovia aj Marošovia.
Marta - je výkonná, je biblické ženské meno s aramejským pôvodom. Význam mena je "pani domu, starostlivá gazdinka". Najčastejšie tieto dámy a dievčatá oslovujeme Martička, Martuška, Maťa, Maťka.
Martin - má latinský pôvod a v preklade znamená "zasvätený bohovi Marsovi", v prenesenom význame "bojovný". Toto krstné meno patrí na Slovensku k stále rozšíreným a nositeľov oslovujeme aj Martinko, Maťo, Maťko.
Martina - sa vyjadruje skutkami, má latinský pôvod a v preklade znamená "zasvätená rímskemu bohu vojny Martovi", "bojovná". Nositeľky tohto mena oslovujeme Martinka, Maťa, Maťka, Tinka.
Matej - je komunikatívny, je novozákonné meno, má hebrejský pôvod a v preklade znamená "dar boha". Nositeľov tohto na Slovensku pomerne obľúbeného mena oslovujeme Maťo, Maťko.
Matilda - je "bojovníčka", má nemecký pôvod a význam mena je "silná, udatná bojovníčka". Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Tilda, Tilduška.
Matúš - je precitlivený a plný záhadnosti, má hebrejský pôvod a v preklade znamená "dar boží". Na Slovensku je toto krstné meno veľmi obľúbené a oslávencov oslovujeme aj Matúško, Maťko, Maťo.
Maximilián - je pokojný, má latinský pôvod a v preklade znamená "najväčší, významný". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku nestretávame často a oslovujeme ich Max, Maxík, Maxo, Maximiliánko.
Medard - je všestrann, má germánsky pôvod a jeho význam je "mocný", "udatný". Aj keď s Medardom sa na území Slovenska stretávame len ojedinele, k menu sa viaže pranostika o počasí.
Melánia - je otvorená, má grécky pôvod a význam mena je "čierna, tmavá". Nositeľky tohto menej častého mena oslovujeme Meli, Melanka.
Metod - je emotívny, má grécky pôvod a význam mena je "metóda". Ich dominantnými vlastnosťami sú intuícia, intelekt a spoločenskosť. Sú aj obdarení veľkou emotívnosťou, obdivuhodnou aktivitou a rýchlymi reakciami.
Michal a Michaela - sú veľkorysí. Mužské meno Michal má hebrejský pôvod a v preklade znamená "ako Boh", Bohu podobný". Toto starozákonné biblické meno patrí na našom území (aj v ženskej podobe Michaela) k bežne zaužívaným a nositeľov oslovujeme Mišo, Miško, Michalko (Miša, Miška, Michaelka).
Mikuláš - je zhovievavý, toto meno pochádza z gréčtiny a v preklade znamená "víťaz". Jeden z najviac uctievaných kresťanských svätcov bol práve biskup menom Mikuláš, o ktorom sa šíria mnohé historky a legendy.
Milada - je prezieravá, má český pôvod a v preklade znamená "mladá, milá". Na Slovensku sa vyskytuje iba ojedinele. Nositeľky oslovujeme aj Miluška, Milka, Miladka.
Milan - je solídny, má slovanský pôvod a v preklade znamená "milý". Toto krstné meno patrí na Slovensku medzi zaužívané a jeho nositeľov oslovujeme prevažne Milanko.
Milena - má zmysel pre poéziu a krásu, má slovanský pôvod, vyskytuje sa u nás pomenej a v preklade znamená "milá, milovaná". Meniny Mileny, Milenky, Minky.
Milica - je smelá Bratislava, je južnoslovanské ženské meno s pôvodným významom "milá, milovaná". S nositeľkami tohto mena sa na území Slovenska stretávame len výnimočne.
Miloš - má "železnú" vôľu. Mužské meno Miloš je domácou podobou mena Miloslav, má slovanský pôvod a v preklade znamená "milý".
Miloslav - je dôkladný, slovanský pôvod a význam mena je "slávny milosťou" alebo "milujúci slávu". Nositeľov tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Milo, Milko.
Miloslava - je nezávislá, má slovanský pôvod a jeho význam je "milujúca slávu". Nositeľky tohto mena oslovujeme Miluška, Milka, Milunka.
Milota - si chráni súkromie, má slovanský pôvod a význam mena je "milovaná". S nositeľkami tohto mena sa stretávame pomenej.
Miriama - je nestrojená, má hebrejský pôvod, je starozákonné a v preklade znamená "milovaná bohom". Nositeľky tohto na Slovensku menej rozšíreného biblického mena oslovujeme Miriamka, Mirka, Miruška, Mimi. Miriamy.
Miroslav - je realista, má slovanský pôvod a význam mena je "mier slávi", "mierumilovný". Nositeľov tohto na Slovensku zaužívaného mena oslovujeme prevažne Miro, Mirko, Miňo.
Miroslava - má postreh, má slovanský pôvod a znamená "mier slávi". Nositeľky tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Mirka, Miruška.
Mojmír - je spoločenský. Mužské meno Mojmír sa na našom území vyskytuje výnimočne, má slovanský pôvod a jeho význam je "(buď) môj mier, svet". Chlapcov a mužov s týmto menom oslovujeme Mojko, Miro, Mirko.
Monika - je usilovná, je pravdepodobne gréckeho pôvodu a v preklade znamená "osamelá, jediná".
Móric - je obdarený veľkou emotívnosťou, má latinský pôvod a jeho význam znie "pochádzajúci z Mauretánie" (v Severnej Afrike). Na Slovensku sa stretávame s nositeľmi tohto mena zriedkavo a oslovujeme ich Móricko, Mórko. Móricovia.

 

Vyznam mien na pismeno ,,L,,

11. listopadu 2009 v 10:54 |  --› Vyznam mien
Ladislav - je dynamický, Ladislava - je neposedná, je odvodené od mužského mena Ladislav. Nositeľky tohto menej zaužívaného mena oslovujeme Laďa, Laďka.
Laura - je citlivá na neúspech, má latinský pôvod a význam mena je "vavrínový strom". Nositeľky tohto u nás v súčasnosti populárneho mena oslovujeme Laurinka, Lorka, Lara.
Lea - je čestná, má hebrejský pôvod a v preklade znamená "antilopa". Nositeľky tohto biblického, menej častého mena oslovujeme Lejka, Leji.
Lenka - je pohodlná, je na Slovensku bežne zaužívané. Je odvodené od skrátenej formy mena Helena, ktorého význam je "svetlo", alebo z mena Magdaléna, ktorého význam je "pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly".
Leonard - žije naplno, má nemecký pôvod a v preklade znamená "silný (ako) lev". Nositeľov tohto na Slovensku málo zaužívaného mena oslovujeme Leo, Leny.
Leopold - je ochotný, má latinizovaný nemecký pôvod a v preklade znamená "v ľude odvážny". S nositeľmi tohto krstného mena sa u nás stretávame len zriedkavo a oslovujeme ich prevažne Leo.
Lesia a Lesana - sú neposedné. Lesia má ukrajinský pôvod a je odvodené z mena Alexandra, ktoré vo voľnom preklade znamená "brániť". Meno Lesana je novšie slovenské meno vytvorené podľa rozprávkového mena lesnej víly. Na Slovensku patrí toto meno k málo zaužívaným.
Levoslav - je oduševnený, je slovanské meno a jeho význam je "leva oslavuj", "silný ako lev". Nositeľov krstného mena Levoslav na Slovensku stretneme v súčasnosti zriedkavo a oslovujeme ich Lev, Levino, Levko, Levík, Slávko.
Liana - sa desí nezáväzného flirtu, predstavuje skrátenú podobu latinského mena Juliána a jeho význam je "patriaca Júliovcom" (rímskemu rodu). S nositeľkami tohto mena sa stretávame len výnimočne a oslovujeme ich Lia, Lianuška, Lianka.
Libuša - je spoľahlivá. Pôvod mena Libuša nachádzame u našich susedov v Čechách a jeho význam je "ľúbená, milovaná, milá". Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Libuška, Liba.
Linda - je impulzívna. Nositeľky tohot ženského mena oslovujeme Lindička, Linduška, nájdeme na Slovensku pomerne vo veľkom zastúpení. Pôvod ich mena je neznámy. V Španielčine v preklade znamená "krásna", v nemčine "mierna, jemná".
Lívia - je sympatická, má latinský pôvod a v preklade znamená "modrastá", "olovovej farby". S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame len občas a oslovujeme ich Livka, Livuška, Livika, Livinka.
Ľubica - je nedôverčivá, je srbského a chorvátskeho pôvodu. Vytvorené je z prídavného mena "ľúba". Nositeľky tohto obľúbeného mena oslovujeme Ľubka, Ľuba.
Ľubomír - je charizmatický, má slovanský pôvod a jeho význam je "mierumilovný". Nositeľov tohto na našom území bežne zaužívaného mena oslovujeme Ľubo, Ľubko, Ľuboško.
Ľubomíra - je kolegiálna, má slovanský pôvod a znamená "mierumilovná". Nositeľky tohto na Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme Ľuba, Ľubka. Ľubomíry.
Ľuboš aj Ľubor - sú veľmi podnikaví muži, majú český pôvod. Ľuboš vo voľnom preklade znie ako "ľúbený, milý" a Ľubor ako "mierumilovný". Nositeľov týchto na Slovensku ojedinelých krstných mien oslovujeme Ľuboško, Ľubko, Ľuborko, Norko. Ľuboš aj Ľubor.
Ľuboslav a Ľuboslava - sú aktívny, sú novšie mená slovanského pôvodu s významom "ľúbosť sláv", "oslavuj" a "ľúb slávu". S nositeľmi mien Ľuboslav či Ľuboslava sa stretávame málokedy. Oslovujeme ich Ľubo, Ľuboš, Slavo, a Ľuba, Ľubica, Slava.
Lucia - je oslnivá Bratislava, má latinský pôvod a v preklade znamená "svetlá, žiariaca". Na Slovensku patrí toto meno k bežne zaužívaným a nositeľky oslovujeme aj Lucka, Luci, Lucinka.
Ľudmila - nemá práve prispôsobivú povahu, má slovanský pôvod a vo voľnom preklade znamená "ľudu milá", "ľud milujúca". Nositeľky oslovujeme Ľudmilka, Ľudka, Ľuda, Ľudi.
Ľudomil - má úžasnú intuíciu, má slovanský pôvod a voľný preklad mena je "ľudu milý". Ak sa stretneme s oslávencom tohto na Slovensku menej rozšíreného mena, oslovujeme ho Ľudo, Ľudko, Ľudomilko.
Ľudovít - je predvídavý, patrí medzi menej zaužívané mená. Je nemeckého pôvodu a v preklade znamená "slávny bojovník", "preslávený v boji". Nositeľov oslovujeme Ľudo, Ľudko, Ľudovítko, Lalino.
Lujza - túži po úspechu. Toto meno nie je veľmi rozšírené, má pôvod vo francúzštine a k nám preniklo prostredníctvom nemčiny. Ide o ženskú podobu mena Ľudovít a označuje "slávneho bojovníka či bojovníčku".
Lukáš - má zmysel pre spravodlivosť, má latinský pôvod a v preklade znamená "pochádzajúci z Lukánie, kraja v južnom Taliansku". Na Slovensku je toto z biblie známe meno populárne. Nositeľov oslovujeme prevažne Lukáško, Lukino, Luko, Ljuk. Lukášov.
Lýdia - je ctižiadostivá, je na Slovensku ojedinelé meno, má grécky pôvod a v preklade znamená "pochádzajúca z Lýdie, krajiny v Malej Ázii". Dámy a dievčatá s týmto menom oslovujeme Lyda, Lydka, Lýdinka, Lyduška.


Vyznam mien na pismeno ..K,,

11. listopadu 2009 v 10:46 |  --› Vyznam mien
Kamil - je galantný. Toto meno na nás dýcha ďalekou orientálnou exotikou a v preklade znamená "chrámový sluha". Nositeľov tohto na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme Kamo, Kami, Kamilko.
Kamila - je rýchla, je odvodené od mužského orientálneho mena Kamil, ktoré v preklade znamená "chrámový sluha". Nositeľky tohto u nás málo rozšíreného oslovujeme Kamilka, Kama, Kamka.
Karina - je u nás skôr ojedinelé ženské meno, má taliansky pôvod, staršou podobou je meno Karin a v preklade znamená "pekná" a "milá".
Karol - rád "kraľuje", pochádza zo staronemčiny, v preklade znamená "muž, manžel" a vzniklo z neho aj slovo kráľ. Na našom území je toto meno bežne zaužívané. Oslovujeme ich aj Karolko, Kajo, Kajko, Karči.
Karolína - je odvodené od mužského mena Karol, ktoré je nemeckého pôvodu a znamená "muž" a vzniklo z neho aj slovo kráľ. Nositeľky tohto pomerne obľúbeného mena oslovujeme Kaja, Kajka, Karolínka.
Katarína - je prispôsobivá, je gréckeho pôvodu a znamená "čistá", "mravná". Na Slovensku patrí toto meno Katka, Katarínka, Katuška medzi bežné.
Kazimír - všetko zvláda, má slovanský pôvod a v preklade znamená "ten, kto kazí mier". S nositeľmi tohto mena sa stretávame málokedy. Kazimír.
Klára - je rozmarná, je svätecké, má latinský pôvod a vo voľnom preklade znamená "jasná, svetlá, slávna". Nositeľky tohto mena oslovujeme Klárika, Klárka. V súčasnosti sa na Slovensku vyskytuje toto meno menej a skôr v populárnej talianskej verzii Chiara.
Klaudia - je svedomitá, má latinský pôvod a v preklade znamená "chromá", "krivá". S nositeľkami tohto krstného mena sa u nás stretávame pomenej a oslovujeme ich aj Klaudika, Kladi, Klaudina.
Klement - je galantný, má latinský pôvod a v preklade znamená "prívetivý", "láskavý". S nositeľmi tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame iba výnimočne a oslovujeme ich napríklad Klementík, Klemo.
Koloman - je disciplinovaný, má keltský pôvod a v preklade znamená "pustovník". Nositelia tohto na Slovensku málo zaužívaného mena sa prejavujú ako tajomní, neprístupní a nevľúdni. Sú mlčanliví, utiahnutí do seba a ťažko menia svoje názory.
Konštantín - je sebaistý, iniciatívny a ambiciózny muž, má latinský pôvod a v preklade znamená "stály, pevný". Nositeľov tohto krstného mena stretávame výnimočne a oslovujeme ich prevažne Konštantínko, Tino, Tinko.
Kornel - je živý, má latinský pôvod a je odvodené zo slova cornu, ktoré znamená "roh". S nositeľmi tohto krstného mena sa u nás stretávame len málokedy.
Kornélia - je svojhlavá, je odvodené z mena rímskeho rodu "Cornelius", ktoré v preklade znamená "roh". Nositeľky tohto na Slovensku málo rozšíreného mena oslovujeme aj Nela, Nelka, Nelinka.
Kristián - je podnikavý, má grécky pôvod a jeho význam je "kresťan, Kristovi zasvätený". Ak sa stretneme s nositeľmi tohto v súčasnosti na Slovensku obľúbeného krstného mena, oslovujeme ich napríklad Kris, Kristiánko.
Kristína - je opatrná, má grécky pôvod a v preklade znamená "kresťanka". Toto meno patrí na Slovensku k populárnym a nositeľky oslovujeme Tina, Tinka, Kristínka.
Krištof - sa pokúša prísť veciam na koreň, má grécky pôvod a v preklade znamená "nositeľ Krista". Krištofovia patria medzi ľudí, ktorí sa po celý život pokúšajú prísť veciam na koreň.
Kvetoslava - je diskrétna, má český pôvod a v preklade znamená "sláviaca kvety". Nositeľky tohto na Slovensku nevšedného mena oslovujeme Kvetka, Kvetuška.


 


Vyznam mien na pismeno ,,J,,

11. listopadu 2009 v 10:42 |  --› Vyznam mien
Jakub - vychádza z neho veľká sila a bojovnosť, je starozákonné, má hebrejský pôvod a jeho význam je "držiaci sa za pätu", "druhorodený". Toto meno môžeme zaradiť medzi populárne a nositeľov oslovujeme Kubo, Kubík, Jakubík, Jakubko.
Ján - je aktívny, má hebrejský aj nemecký pôvod a v preklade znamená "Boh je milostivý". Nositeľov tohto tradičného mena, ktoré je v súčasnosti u nás menej zaužívané, oslovujeme Janko, Janík, Janíčko.
Jana - je rezolútna. Význam krstného mena Jana, ktoré je u nás bežne zaužívané a má hebrejský pôvod, je zhodný s významom jeho starozákonnej mužskej podoby a znamená "Boh je milostivý". Nositeľky oslovujeme Jani, Janina, Janka.
Jarmila - je zdržanlivá, má slovanský pôvod, je menej časté a jeho význam je "milujúca jarosť". Meniny majú Jarmilky, Jarky.
Jarolín - je samostatný, má grécky pôvod a v preklade znamená "sväté meno". S týmto zvláštnym menom sa stretneme na našom území len veľmi málo.
Jaromír - je prelietavý, má slovanský pôvod a význam mena je "slávny silou, bujnosťou."
Jaroslav - je pôžitkár, má slovanský pôvod a jeho význam je "sláv silu". Nositeľov tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Jarko, Jaro, Jarino, Jarinko.
Jaroslava - sa vyznačuje pohotovými reakciami, má slovanský pôvod a význam mena je "slávna silou". Nositeľky tohto sympatického a bežne zaužívaného mena oslovujeme prevažne Jarka.
Jela - žije intenzívne, je odvodené od gréckeho mena Helena a znamená "svetlo, pochodeň". S jeho nositeľkami sa stretávame málokedy a oslovujeme ich Jelka, Jelinka, Jeločka, Jeli, Jelica, Jelena.
Jerguš - je snaživý, je slovenskou podobou mena Gregor, ktoré je gréckeho pôvodu a v preklade znamená "ostražitý". Mužské meno Jerguš je u nás pomerne málo rozšírené.
Jolana - sa radšej vyjadruje skutkami ako slovami, má maďarský pôvod a jeho voľný preklad je "dobré dievča". Na našom území je toto meno menej zaužívané. Nositeľky oslovujeme Joli, Jolka, Jolanka. Jolany.
Jozef - má vyrovnanú povahu, má hebrejský pôvod a význam mena je "Boh pridá, rozhojní". Nositeľov tohto skôr v minulosti zaužívaného mena, ktoré sa prevažne dedí, oslovujeme Jožko, Jojo, Dodo, Dodko.
Jozefína - je zraniteľná, má hebrejský pôvod a jeho význam je "Boh pridá, rozhojní". Toto meno je málo rozšírenou ženskou podobou starozákonného aj novozákonného mužského mena Jozef. Nositeľky oslovujeme Joja, Jojka, Jožka.
Judita - je chytrá, má hebrejský pôvod a v preklade znamená "hebrejka". Nositeľky tohto starozákonného biblického a na Slovensku menej početného mena oslovujeme aj Juditka, Jud, Judka.
Júlia a Juliána - sú vznešené. Júlia je utvorené z rímskeho rodového mena s významom "vlasatá, "mladá". Meno Juliána má zase latinský pôvod, s významom "patriaca rímskemu rodu Júliovcom". Nositeľky oboch pekných, aj keď starších a v súčasnosti menej častých mien oslovujeme Julka, Julinka. Júlie, Juliány.
Július - je rozumný, má latinský pôvod a význam mena je "vlasatý", "mladý". Nositeľov tohto na našom území menej rozšíreného mena oslovujeme Julo, Julko.
Juraj - je svätecké, má grécky pôvod a v preklade znamená "roľník". Nositeľov tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Juro, Jurko, Ďuri, Ďurko.
Justína - je výrečná, je odvodené od mužského mena Justín, má latinský pôvod a v preklade znie "patriaci Justovi". Nositeľky tohto menej častého oslovujeme Justa, Justínka, Tina, Tinka. Justíny.Vyznam mien na pismeno ,,I,,

11. listopadu 2009 v 10:26 |  --› Vyznam mien
Ida - v citovom živote je Ida vlastnícka, má nemecký pôvod a v preklade jeho význam možno vyjadriť ako "žena činu". S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame zriedkavo a oslovujeme ich Idka, Iduška.
Ignác - stále niečo hrá, má latinský pôvod a jeho význam je "ohňový, rozpálený". Na Slovensku je toto meno málo rozšírené.
Igor - je svedomitý, je ruské meno islandského pôvodu a význam mena je "boh Ingvio ochraňuje". Nositeľov tohto sympatického a na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme Igorko, Igino.
Imrich - je nekompromisný, je nemeckého pôvodu a v preklade znamená "pracovitý vládca". Na našom území sa toto meno vyskytuje v menšej miere a jeho nositeľov oslovujeme Imro, Imino, Iminko.
Ingrida - je mlčanlivá, má škandinávsky pôvod a znamená "jazdkyňa chránená bohom Ingviom". Nositeľky tohto menej častého mena oslovujeme Ingrid, Ingridka, Inge, Inga.
Irena - nepozná strednú cestu, má grécky pôvod a v preklade znamená "mierumilovná". Nositeľky tohto na Slovensku menej častého mena oslovujeme Irenka, Irča, Iruška.
Irma - je neodolateľná, má nemecký pôvod a v preklade znamená "veľká", "silná". S nositeľkami tohto krstného mena sa u nás stretávame málokedy a oslovujeme ich Irmuška, Iminka, Imka.
Ivan - je zodpovedný, má slovanský pôvod a význam mena je "Boh je milostivý". Nositeľov tohto bežne zaužívaného mena oslovujeme Ivanko, Ivko.
Ivana a Ivona - sú autoritatívne, je odvodené z mena Ján, má slovanský pôvod a jeho význam znie "boh je milostivý". Meno Ivona je francúzskeho pôvodu a v preklade znamená "vyzbrojená tisovým lukom". Nositeľky týchto na našom území bežne zaužívaných mien oslovujeme Iva, Ivka, Ivanka a Ivonka.
Iveta - je zvedavá, má francúzsky pôvod a význam mena je "tisový luk." Nositeľky tohto na našom území bežne zaužívaného mena oslovujeme Ivetka, Ivka, Ivda.
Ivica - je dobrosrdečná, je južnoslovanskou podobou mena Ivana a v preklade znamená "Boh je milostivý". Nositeľky tohto u nás menej zaužívaného mena oslovujeme Ivka, Ivda, Iva.
Izabela - je oduševnená, má hebrejský pôvod a jeho význam je "bohom povýšená". Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme aj Izka, Izi, Izabelka.
Izidor - je svedomitý, má grécky pôvod a význam mena je "dar egyptskej bohyne slnka Izis". S nositeľmi tohto mena sa stretávame na našom území ojedinele.


otazka na telo :D

11. listopadu 2009 v 10:09 |  --› Graffiti
taaaakze cela som sa opytat co si myslite o tem ze by sem sem dala aj moju tovrbu...lebo pozterala som si fotos na iusb a nasla som tam aj co som robila a stihla pofotit..:D.... takze by som to sem v pripade zaujmudala....takze ked vas bude vecsina za ano tak to sem dam staci napiset...takze piste do komentarov ci cete albeo ne....a ked ano mate to mit..tak diky a zatim :D

Kam dál